onsdag 29 juni 2011

Bara en Nattskärra per natt. -------- Only one nightjar every night.

Den senaste tiden så har det bara blivit en fångad nattskärra per natt, vilket är lite dåligt. Det är gott om nattskärror i skogarna men de har varit svåra att fånga. Ibland så kommer de bara flygande en gång innan de återvänder till sitt favorit träd. Andra gånger så kommer det flera nattskärror när CD-spelaren startas och de börjar jaga varandra istället. Men vi har fått ljusloggar på 12 st och har bara en kvar innan den delen avslutas. Den som vi tog inatt satt på samma revir som jag fångade den på förra år, så om den klarar flyttningen så sitter den där nästa år också skulle jag tro. Inatt fick jag även uppleva att en nattskärra flög så nära mig att den fläktade mitt ansikte och jag trodde först att den skulle sätta sig i mitt huvud.

Recently, there has only been one caught Nightjar per night, which is a bit bad. There are plenty of nightjars in the woods but they have been hard to capture. Sometimes they will only fly once before returning to his favorite tree. Other times there will several nightjars when the player starts and they start chasing each other instead. But we've got light logs in 12 pieces and only have one left before the section ends. The one we took last night sat on the same area as I caught it on last year, so if he survive the movement to Afrika it sits there next year too. Tonight, I also feel that a Nightjar flew so close to me that it fanned my face and I thought at first that it would sit in my head.

 En nattskärra född förra året. Man ser det på de 2 ljusare armpennorna som han inte har ruggat under vintern. De är också mycket mer slitna.
A Nightjar born last year. You see it on the two brighter secondaries that he has not moulted during winter. And they are much more worn to.
 
 En nattskärra har fått sin logg och en fångad fladdermus igen.
A nightjar got hes logg and a caught bat again.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar