fredag 17 juni 2011

Ännu en natt är slut. -------- Just another night is over.

Natten som gick var det lite kyligare i luften, och det hade inverkan på spelaktiviteten hos nattskärrorna. De spelade korta perioder under natten och det var ingen riktig fart på sångaktiviteten. På morgonen så började det att regna också, så det inverkade säkert en del det också. Jag fångade en nattskärra trots allt och fick även uppleva en del annat. Jag hörde vildsvin en bit bort och hade en räv framme vid nätet, men den sprang iväg när jag tände pannlampan. Jag fick även 2 st fladdermöss och även denna gång så var det de långörade. Förra året så fångade jag bara en fladdermus och i år så har det redan blivit 4 stycken. Vädret ska bli lite ostadigare de närmaste dagarna så vi får se om man kommer ut i skogen någonting. Jag ska försöka att skriva lite om fångstmetod, nätuppsättning och lite annat om jag inte kommer ut i skogen på nätterna.

The night went, it was a bit chillier in the air, and it had impact on the singing activity of nightjars. They played short periods during the night and there was no real urgency in vocal activity. In the morning it started to rain as well, so it certainly impacted some too. I caught a nightjar, after all, but I also experience some other things. I heard the boar a distance away and had a fox in front of the net, but it ran away when I lit the headlamp. I also got 2 bats and this time it was the long-eared. Last year, so I caught only one bat, and this year there have already been four pieces. The weather will be a little unstable over the next few days so we'll see if i comes out in the woods anything. I will try to write a little about catchmethod, netinstall and little else if I did not come out in the woods at night.
Mörkret har lagt sig över skogen. -------The darkness has settled over the forest.

 Närbild på en fladdermus. ----- Close up of a bat.

Stjärten på en nattskärra med de vita fläckarna. --------The tail of a nightjar with the white spots.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar