måndag 6 juni 2011

Ett par jobbiga nätter ---- A couple of tough nights

Nu har det varit ett par jobbiga nätter då man varit långledig i 5 dagar. För två nätter sedan så hade vi en exkursion i fågelklubben, där jag var ledare för en nattskärretur. Det kom tyvärr bara en deltagare men han fick en riktigt fin upplevelse som han säkert kommer att minnas. Vi fångade en nattskärra som ringmärktes innan vi åkte hem strax efter midnatt. Då hade jag varit uppe i 22 timmar i ett sträck. Natten som gick så var jag ute hela natten tillsammans med en kille från universitetet i Kalmar, han ska göra ett examensarbete om nattskärror och kommer att jobba tillsammans med mig i skogen ett tag. Målet är att fånga ett antal nattskärror och förse dessa med en ljuslogga i en liten sele. Med hjälp av loggen så kan man se hur den har flyttat och vart den har övervintrat när man läser av loggen. Mycket lite är känt om vart våra nattskärror övervintrar, så det ska bli riktigt intressant nästa år när de kommer tillbaka igen. Enda problemet är att vi måste fånga dessa individer då igen för att ta bort loggen, vilket kan bli ett problem. Den nattskärra som fick en logg igår var redan märkt av mig förra året, och när jag kollade när jag kom hem så var det på exakt samma plats så de är kanske väldigt ortstrogna. Nu i natt så blir det ingen fångst för det arbetet utan det blir en liten tur nära hemmet för att kanske ta någon nattskärra.

Now it's been a couple of tough nights when i have been long vacant for 5 days. Two nights ago we had an excursion in the bird club, where I was the leader of a nightjartrip. It was unfortunately just a participant but he got a really good experience as he will surely remember. We caught a Nightjar which was ringed before we went home shortly after midnight. By then I had been up for 22 hours straight. The night that went so I was out all night with a guy from the University of Kalmar, he should do a thesis on nightjars and will work together with me in the forest for a while. The goal is to capture a number of nightjars and provide them with a sunlight log in a small harness. With the help of the log so you can see how it has moved and where it has overwintered when reading the log. Very little is known about where our nightjars winterhabitat, so it'll be really interesting next year when they come back again. The only problem is that we need to capture these individuals again to remove the log, which can be a problem. The Nightjar which was a log last night was already marked by me last year, and when I checked when I got home it was in exactly the same place so they might be very local faithful. Now tonight there will be no catch for that work but i get a little trip close to home to perhaps take a nightjar.
 Fast sättning av den lilla loggen på nattskärran. Pinnen är bara för att skydda fågeln när knuten limmas.
Attachment of the small log at nightjar. The stick is just to protect the bird when linked glued.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar