fredag 23 juni 2017

En mycket annorlunda nattskärra. ---------- A very different nightjar.

Normalt så har nattskärran vita fläckar på tre av sina vingpennor, men inatt fångades en nattskärra med vita fläckar på fyra av sina handpennor på båda vingarna. Den hade också vittoppade undre stjärttäckare vilket jag aldrig sett tidigare hos en tvåårig nattskärra.
Jag hoppas vi kan återfånga den kommande år för att se hur fjäderdräkten kommer att utvecklas när den blir äldre.
----------------------
Normally, the nightjar has white spots on three of its wingprimaries, but this night I nightjar with white spots on four primaries on both wings was caught. It also had white-tipped under tailcoverts, which I have never seen before in a two-year nightjar.
I hope we can recapture he the coming year to see how the plumage will evolve when he be older.

 Normala vita fläckar hos nattskärran. ------- Normal three white spots on the wing.

 Nattens fågel med sina fyra fläckar. ------ This nights bird with his four white spots.

 Även fyra fläckar på den andra vingen. ------ Even four spots on the other wing.

 Undre stjärttäckarna hos en tvåårig nattskärra. ----- The under tailcoverts on a second year bird.

De undre stjärttäckarna hos fågel med de fyra fläckarna. ------- The tailcoverts on the bird with the four spots.

Första ungarna. ------- The first nestlings.

Inatt så märkte vi årets första nattskärreungar i ett bo som Gabriel hittade för ett par dagar sedan. De var ganska stora och säkert närmare två veckor gamla. Det betyder att häckningen på börjades i mitten av maj nästan omedelbart när de anlänt från vinterkvarteren.

---------------------------------

This night we ringed this year's first nightjar chicks in a nest Gabriel found a couple of days ago. They were quite big and certainly closer to two weeks old. This means that the breeding started on mid-May almost immediately when they arrived from the winter quarter.onsdag 21 juni 2017

A short time with nightjars.

I should work early tomorrow and have only a short time to catch some nightjars this evening. After 1,5 hours try I could sum 3 nightjars in the net. One recovery from 2014 and two newmarked nightjars and I could go to bed with a smile.

 Nightjar in the almost invisible net.

A quick take off.

onsdag 14 juni 2017

Får jag presentera Sveriges äldsta nattskärra!

Det har blivit många fångade nattskärror den senaste tiden, men förhållandevis få återfynd. Igår var inget undantag då jag fångade 5 nattskärror varav endast en var en kontroll. Men det var inte vilken kontroll som helst utan det var min tredje fångade nattskärra någonsin som jag ringmärkte 2010 som en tvåårig fågel eller äldre så den är nu minst 8 år gammal och den fångades ca 340 meter från där den märktes. Jag fångar nattskärror varje år i detta område men jag har inte lyckats få denna fågel tidigare någon gång.
-------------------------------------------------

There have been many trapped nightjars lately, but relatively few recoveries. Yesterday was no exception when I caught 5 nightjars of which only one was a recover. But it was but it was my third caught nightcatcher ever as I ringed 2010 and then he was an two-year bird or older so he is now at least 8 years old and it was caught about 340 meter from where it was marked. I catch nightjars every year in this area but I have not managed to get this bird ever before.

 Hello my old friend.

 Roosting in my hand a while. See you next year!

 Upperwing .

 Tail.

Under tailcoverts with clear white-headed tipsmåndag 12 juni 2017

Many Nightjars this year

Last night Gabriel catch the 100:th Nightjar this year. We have now 78 ringed and 22 recoveries. Totaly since the start 2010 are there 634 ringed and 197 recovery and next step this year will be 700 ringed before the season is over.
Only 66 ringed remaining to that. Easy as pie!!!
tisdag 6 juni 2017

More nightjars.

Every night with good weather we catch 3-6 nightjars but now it´s be a little worse for a week. But are it good for a evening I go out and try to catch some more. I have many nearly ares with nightjars which I have not tried yet and to places I could go out for a try easy some nigths
The last night we catch 6 nigthjars and one was a recovery with geolocator and hopefully we could follow his migration last winter.

Male European nightjar in my hand.