tisdag 7 juni 2011

Nummer 50 är ringmärkt. ----- Number 50 is ringed.

Det blev bara en liten tur hemmakring igår kväll. Min sambo och jag åkte först för att kolla ett par ställen där det hörts nattskärror för ett par dagar sedan, men vi hörde inte några. När jag släppt av henne hemma så åkte jag till ett annat område cirka 5 km bort, och lyckades jag fånga och ringmärka min 50:e nattskärra och årets elfte. Samtliga fångade nattskärror blir fotograferade, och det är speciellt vingen som fotograferas. Anledningen till det är att det är där man kan se om det är en som är född förra året eller en äldre fågel. Nu till kvällen är ljusloggprojektet inställt på grund av osäkert väderläge, men om det inte regnar och åskar här så tar jag en liten tur i närområdet för jag hörde en till igår som jag inte försökte fånga då.

It was just a trip home on yesterday evening. My partner and I went first to check out a couple of places where the hearing nightjars for a few days ago, but we did not hear any. When I dropped her off at home so I went to another area about 5 km away, and I managed to catch and ring my 50th nightjar and eleventh this  year. All captured nightjars are photographed, and it is especially the wing being shot. The reason for this is that it is where you can see if there is one who was born last year, or an older bird. Now the night is bright logging project canceled due to unsafe weather situation, but if it does not rain and thunder here I'll take a little tour of the neighborhood because I heard one yesterday that I have not tried to catch then.
 Det var den största jag fångat då måttet från vingknoge till vingspets var 213 mm.
It was the largest I have caught the measurement from frontving to wing tip was 213 mm.

 Här har den fått sin ring och ska snart släppas.
Here he got his ring and will soon be released.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar