fredag 20 maj 2011

Första fångsförsöket. -- The first try to catch a nigtjar.

Inatt så var det dags att se om Nattskärrorna hade börjat spela i närområdet. Jag åkte ut vid midnatt till ett område som det var många Nattskärror vid under förra året. Så här tidigt på säsongen så har de ett speluppehåll kring midnatt under någon timme, så först hörde jag ingen Nattskärra. Men efter ett tag så hördes en på avstånd, så jag tog mig närmare med bilen. Jag satte upp fångstnätet vid en väg och startade CD-spelaren. Nattskärran svarade direkt och kom flygande mot mig, men den flög bara runt omkring nätet ett tag innan den flög tillbaka igen.
Jag gjorde ett nytt försök på ett annat ställe där det också spelade en Nattskärra, men den kom inte ens flygande för att kontrollera mig. Jag avslutade natten på ett ställe ca 10 km hemifrån, och där hörde jag en Nattskärra spela, men den satt för långt bort för att jag skulle göra ett försök att fånga den.
Totalt så hörde jag 3 st spelande Nattskärror, en Kattuggla och 2 st Trädlärkor under natten.
Ikväll så åker jag till Öland för att skåda fågel hela helgen, men på måndag kväll hoppas vi på fint väder och många spelande Nattskärror.

Tonight it was time to see if the Nightjars had started singing in the neighborhood. I went out at midnight to an area where there were many Nightjars in the last year. In this time early in the season, they have a residence around midnight for an hour or so. But after a while i heard one far away, so I brought me closer with the car. I sat up catch net on a road and started the CD player. Nightjar responded immediately and came flying towards me, but it just flew around the net for a while before it flew back again.
I made ​​a new attempt at another place which also sing a Nightjar, but it was not even flying to control me. I finished the night at a place about 10 km from home, and there I heard a Nightjar sing, but it was too far away for me to make an attempt to catch it.

Total i heard 3 pc singing Nightjars, one Tawny owl, and two pcs Wood larks during the night.

Tonight I'm going to Öland to watch birds all weekend, but on Monday night, we hope for good weather and many singing Nightjars.


Månsken i Nattskärreskogen.
Moonlight in Nightjarforest.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar