lördag 30 juni 2012

De senaste dagarna. ---------- The latest days.

Det är ingen fart på de spelande nattskärrorna i år, och troligen så beror det på det kalla vädret som fortfarande råder med regn var och varannan dag. Nätterna är kalla och fuktiga, och det verkar ha en negativ inverkan på spelaktiviteten hos fåglarna. I slutet på maj var det varmare om nätterna och det var riktigt bra fart på nattskärrorna, men nu sitter de mest och småputtrar lite korta perioder. På ställen där vi tidigare har stannat och hört 5-7 spelande ex har vi den sista tiden bara hört ett par stycken. Men de andra finns där för när vi provar med CD-spelaren så börjar de locka lite och kanske också kommer flygande en sväng.
Natten som gick så var vi inte ute då det hade varnats för regn och åska, men som vanligt så hade de fel då det bara var en liten kort regnskur framåt morgontimmarna. Inatt däremot så ser det just nu bra ut enligt vädersajterna, så vi får hoppas att de har rätt. Detta blir sista natten på ett tag som besöket blir i området där vi har loggade fåglar, så vi får hoppas att vi kan ta någon mer inatt. Han som håller i loggprojektet ska nämligen åka till Grönland och fånga fåglar i 3 veckor, och jag ska ägna mig lite åt andra områden som jag inte har hunnit att besöka i år än. men om en vecka så ska jag lägga några nätter till i loggområdet för att försöka fånga någon mer. Senaste natten som vi var ute så stannade vi på ett ställe där det var flera skärror som kom när vi startade spelaren. Och en hona kom och satte sig på vägen och blev uppvaktade av en hane, och det hela slutade med att de parade sig. Så äggläggningen är nog i full gång och sedan så ska de ruva i knappt 20 dagar innan äggen kläcks, så det är ungefär den tid som finns kvar att fånga skärrorna. Tidigare år har spelaktiviteten avtagit markant en bit in i Juli, och jag tror att det är när äggen kläcks som detta sker. Så vi får se om det stämmer i år också.
----------------------
 There is no goo in the shurring nightjars this year, and probably it is because of the cold weather still prevails with rain every few days. The nights are cold and moist, and it seems to have a negative impact on the gamingactivity of the birds. At the end of May it was warmer at night and it was really good speed on the nightjars, but now is they only on short periods. In places where we previously stayed and heard 5-7 playing has we now only a few birds. But the others are there for when we test with the CD player so they begin to make some noice  and perhaps also is flying a turn.

The night that went so we were not out as it had been warned of rain and thunder, but as usual it was the fault when it was just a short rain towards morning hours. Tonight however, it looks so good right now as the weather sites, so we hope they have right. This will be the last night for some time that the visit will be in the area where we have logged birds, so we hope that we can take some more tonight.  I will devote myself a little at other areas that I have not had time to visit this year yet. but in a week I'll add a few nights to the log area to try to catch some more. Last night as we were out we stopped at a place where there were several nightjars that came when we started the player. And a female came and sat on the road and was approached by a male, and it all ended with mating. So nesting is probably in full swing and since then the brood in less than 20 days before the eggs hatch, so that's about the time left to catch nightjars. In previous years the gaming activity dropped sharply a few weeks into July, and I think that is when the eggs hatch as this happens. So we'll see if it is true this year too.


Natt. -------- Night.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar