onsdag 25 juni 2014

Lite om ålder. ---------- Something about age.

Att skilja på 2-åriga nattskärror eller äldre är ibland ett problem och ofta får man notera att de är 2 år eller äldre i protokollet. Den 200:de ringmärkta nattskärran fångades natten som gick men fortfarande är detta ett problem, även om jag givetvis börjat att få lite vana av åldersbestämningen nu.
Att läsa i Identification Guide to European Non-Passerines hjälper inte så mycket heller, då de anger att man kan ta mått på det vita på den näst yttersta stjärtpennan. Jag har nu tagit detta mått på många nattskärror och kan bara konstatera att variationen är stor hos alla åldrar och att använda detta mått som bestämning inte fungerar.
Så man får titta om det finns några oruggade ungfågelfjädrar kvar i vingen, men även här kan det vara lite lurigt då alla åldrar kan ha en ruggningsgräns i vingen med gamla fjädrar kvar. Man får granska fjädrarna ordentligt och titta på mönstret på de oruggade. Är mönstret detsamma på oruggade som ruggade så är det en 3K+ fågel som man har och om mönstret är annorlunda med ljus topp på den gamla fjädern så är det en 2K fågel.
Jag har även tittat på de undre stjärttäckarna och där upptäckt att man troligen kan skilja på åldern hos många fåglar. Det verkar som att 2K fåglar aldrig har ljustoppade undre stjärttäckare och hos de äldre är det ofta ljusa toppar, men det är inte alla äldre som har det. Efter denna sommar så borde jag nog kunna statistiskt säkerställa hur det är med detta ålderkriterie då jag har ett tillräckligt stort material för det.
Men att dräktvariationen är stor har jag kunnat konstatera under dessa år som jag fångat nattskärror.

 Dräktvariation där den 3:e stjärtpennan är väldigt ljus.  ------- Variation of tailfeathers with the 3:rd bright tipped.
 4K+ med alla fjädrar i samma ålder. ------- 4 year or older with same age of the feathers.

 2K med en ljustoppad oruggad fjäder i armen. ---- 2:nd year with one bright tipped old secondaries.

 Stjärttäckare hos en 4K+. -------- Under tailcoverts four year or older bird.

 Stjärttäckare hos en 2K. ------ Under tailcoverts second year bird.

 En annan 2K med många oruggade fjädrar i vingen, armpennor och större täckare. ----- Second year bird with many old feathers in the wing, secondaries and GC.

Alula med två gamla oruggade hos samma fågel som över.. ------- Alula with two old feathers.2:nd year.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar