måndag 2 juni 2014

Det blev en lyckad helnatt. --------- It be a succesful night.

Helnatten i Misterhultskogarna blev lyckad, då jag fångade fyra nattskärror. En av dessa var en fågel som jag ringmärkte förra året på exakt samma plats. Under natten så hörde jag 27 st olika skärror längs några km vägsträcka, så i detta område var det gott om de i år.
En av de jag fångade var en säkert bestämd gammal fågel och inte född förra året, och på denna så var de undre stjärttäckarna ordentligt ljustoppade. Jag har ju en teori att de undre stjärttäckarna kan användas för att separera ut fåglar förra året eller äldre, och denna fågel styrker denna teori.
Jag mäter även storleken på de vita fläckarna på näst yttersta stjärtpennan och den tredje vingpennan då detta enligt viss litteratur ska kunna användas vid åldersbestämningen. Jag har mätt detta på ett 50-tal fåglar och ännu inte funnit något som styrker det, så mätningarna fortsätter för att jag ska kunna få ett underlag där man statistiskt sett ska kunna säga att det inte är så.
Natten avslutades med att alla dagfåglar vaknade när skärrorna började att tystna och jag fick uppleva en fin gryning vid en sjö.

Undre stjärttäckare. ----------- Under tailcoverts. 

 En 2K fågel. ------- A second year bird.

3K eller äldre med extremt ljusa toppar. -------- Third year or older bird with extrem white tips.

Fin gryning vid sjön. ------------- Nice dawn at the lake.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar