måndag 6 juni 2016

Hemmanattskärran har blivit fångad igen.

Jag har en ensam nattskärra som sitter 6-700 m från där jag bor och närmast andra revir ligger flera km bort. Den sitter i samma område från år till år och borde följdaktligen vara samma skärra, men under de sju åren jag fångat nattskärror så har det varit fem olika fåglar i detta revir.
Årets nattskärra var extremt lättfångad då jag bara behövde köra lite med locklätet några gånger i spelaren innan den kom flygande och drog direkt in i nätet.

Hemmanattskärran vilar ut efter ringmärkningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar