torsdag 30 augusti 2012

Säsongen börjar bli till ända. ------ The season is just over.

Det är möjligt att det blir något fångstförsök till för att försöka ta någon ungfågel under sträcket, sedan så börjar pappersarbetet. Tanken är att börja med årets sammanställning inom den närmaste tiden. Jag höll ett mycket uppskattat föredrag i våras på fågelklubbens årsmöte, och de vill ha en repris nu i höst igen. Jag tänkte inte ha riktigt samma innehåll denna gång, då jag fått lite mer kött på benen efter denna säsong, så föredraget ska också omarbetas lite. De 2 loggade fåglarna som vi återfångade i år har nu datan sammanställts på, och de 2 fåglarna har tillbringat vintern i helt okända övervintringsområden för våra nattskärror, så det är riktigt spännande att läsa rapporten som Gabriel Norevik har sammanställt. Jag kommer att publicera lite här på bloggen så småningom.
Denna säsong så har jag även tittat närmare på ålderbestämningen av nattskärrorna och upptäckt en del som förmodligen kommer att resultera i en hel del pappersarbete och granskning av bildmaterial. Även ett besök på något museum kanske det blir för att få ännu mer material till en möjlig nyckel för åldersbestämningen.


-----------------------------------------------------


It is possible that there will be some catch attempts to try to take a young bird during migration, then i will start the paperwork. The idea is to start with this year's compilation in the near future. The two logged birds we recaptured this year, now has the data compiled on, and the two birds have spent the winter in totally unknown wintering areas for nightjars, so it's really exciting to read the report as Gabriel Norevik has compiled. I will post some here on the blog eventually.
This season I have also looked at the age determination of the nightjars and discovered a part that will probably result in a lot of paperwork and review of pictures. Even a visit to a museum, it might be to get more material for a possible key for age determination.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar