onsdag 25 maj 2016

Vilken fantastisk natt. -------- What a fantastic night.Natten började bra med många aktiva nattskärror i skogen och den första som fångades visade sig vara en fågel som ringmärktes som bounge förra året i ett bo någon km norrut.
Sedan så lyckades Gabriel fånga ännu en nattskärra med GPS logger och ett tag efter det så fångade han ytterligare en som han märkte som en flygg unge förra året. Lite senare så fångade jag en ringmärkt nattskärra till som visade sig vara en fågel som jag hade ringmärkt uppe i Misterhultsområde förra året 35 km bort.
Detta är de första fynden av nattskärror som är födda i området året innan och återvänt dit året efter.
Misterhultsfågel är likaså det första fyndet som visar att det finns ett utbyte av nattskärror mellan de olika områdena som jag ringmärker i. Ett annat område ligger bara 5-6 km bort, men inga fåglar är funna mellan dessa områden alls.
----------------------------------------------------------
The night started well with many active nightjars in the forest and the first who was captured turned out to be a bird that was ringed as a nestling last year in a area some km north.
Since then Gabriel managed to catch even a nightjar with GPS logger and a while after that, he caught another one which he ringed as a fledged young last year.
This is the first findings of the nightjars who were born in the area the year before and returned there the following year.


A little later I caught a ringed nightjar to turned out to be a bird that I had ringed the upper Misterhult Area last year, 35 km away.

Misterhult Bird is also the first find that shows that there is an exchange of nightjars between the different areas that I working in. Another area is only 5-6 km away, but no birds are found between these areas at all.


De små ungarna när de märktes förra sommaren.---- The small chicks last year.


Den andra ungen i det boet.---- The second young in that nest.


Den andra ungen nu ett år senare.----- The second bird one year later.

Vingen på denna fjolårsfågel.------- Wing of the second one.
Nattskärran som var märkt 35 km norrut förra året och nu flyttat ner hit.----- Nightjar from the Misterhult area.

Vingen på den fågeln detta år.------- Wing of that bird.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar