onsdag 14 juni 2017

Får jag presentera Sveriges äldsta nattskärra!

Det har blivit många fångade nattskärror den senaste tiden, men förhållandevis få återfynd. Igår var inget undantag då jag fångade 5 nattskärror varav endast en var en kontroll. Men det var inte vilken kontroll som helst utan det var min tredje fångade nattskärra någonsin som jag ringmärkte 2010 som en tvåårig fågel eller äldre så den är nu minst 8 år gammal och den fångades ca 340 meter från där den märktes. Jag fångar nattskärror varje år i detta område men jag har inte lyckats få denna fågel tidigare någon gång.
-------------------------------------------------

There have been many trapped nightjars lately, but relatively few recoveries. Yesterday was no exception when I caught 5 nightjars of which only one was a recover. But it was but it was my third caught nightcatcher ever as I ringed 2010 and then he was an two-year bird or older so he is now at least 8 years old and it was caught about 340 meter from where it was marked. I catch nightjars every year in this area but I have not managed to get this bird ever before.

 Hello my old friend.

 Roosting in my hand a while. See you next year!

 Upperwing .

 Tail.

Under tailcoverts with clear white-headed tipsInga kommentarer:

Skicka en kommentar